Service

Kungshusen Medicinska har sedan starten prioriterat en hög servicenivå och varit måna om att vara förknippade med en bra service och god support. Vi har därför ett eget servicecenter i Mariefred där vi utför alla typer av reparationer och underhåll på våra elektroniska system samt är en av Sveriges få aktörer att bedriva komplett service och reparation på flexibla endoskop.

Våra tekniker har stor erfarenhet och är certifierade direkt från våra tillverkande leverantörer och utbyter erfarenheter och tjänster med flera serviceorgan runt om i Europa. Vi håller även kontinuerliga utbildningar för sjukhusets medicintekniker och certifierar dessa att själva utföra service och underhåll.

 

Snabblänkar

Support

Webbportal

Serviceavtal

Utbildning

Support

Teknisk support

Våra tekniker arbetar dagligen med teknisk support mot sjukhusens tekniska avdelningar, ni når oss på telefon eller via e-mail. Se kontaktuppgifter nedan. Via vår webportal finns servicemanualer, underhållsprotokoll, servicemjukvaror m.m för nerladdning.

Användarrelaterad support

Vi har idag tio produktspecialister som fungerar som kliniska utbildare och arbetar dagligen med användarrelaterad support. Har ni frågor om våra produkter är ni välkomna att kontakta oss på tel: 0159-120 20 eller direkt via någon av våra produktspecialister. Via vår webportal hittar du även interaktiva kunskapstester, bruksanvisningar, användartips m.m för nerladdning.

Kontakta oss på 0159-120 20 eller via service@kungshusen.se

Webbportal

Webportalen vänder sig till både vårdpersonal och tekniker.

Registrera dig och ta del av interaktiva utbildningar, dokumentation, användartips, serviceinformation m.m

Registrera dig här

Logga in här

Serviceavtal

Serviceavtal med garanterad tillgänglighet.

Vi förstår hur viktigt tillgänglighet är för våra kunder och skräddarsyr därför förmånliga serviceavtal som passar er verksamhet och behovsgrad, allt ifrån fullserviceavtal där vi tar helhetsansvar för produkten med garanterad tillgänglighet till enklare underhållsavtal. Kontakta oss för mer information.

Teknisk utbildning

All medicinteknisk utrustning som levereras från oss ska underhållas och servas på ett adekvat sätt, vi säkerställer genom utbildning och certifiering att sjukhusets tekniska personal får den kunskap som krävs för att själva utföra underhåll och reparation enligt tillverkarens föreskrifter.

Serviceutbildningar

Vi anordnar med jämna mellanrum kompletta serviceutbildningar som hålls vid vårt huvudkontor i Mariefred men vi kan även erbjuda utbildningar på plats vid sjukhuset på olika nivåer både grundläggande samt avancerad utbildning.

E-learning

På vår webportal finns självstudiematerial samt interaktiva kunskapstester att ta del av för registrerade användare.

Kontakta oss för rådgivning och demonstration.

Vi ser fram emot att höra av er!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20