Våra leverantörer

Kungshusen Medicinska AB presenterar här våra leverantörer. Här hittar du allt från standardprodukter inom hygien till avancerade och innovativa produkter inom t.ex. resektion, EUS och ERCP.

Du kan även besöka sidan där vi presenterar våra medarbetare eller läsa mer om företaget Kungshusen Medicinska AB.

Edap tms

EDAP TMS, Världsledande inom terapeutiskt ultraljud

Världsledande inom terapeutiskt ultraljud och  har funnits på den globala marknaden i mer än 35 år. EDAP-TMS (NASDAQ: EDAP) utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar utrustning för minimalinvasiv behandling inom urologi med hjälp av ultraljudsteknik. EDAP TMS investerar kontinuerligt inom forskning & utveckling tillsammans med INSERM (publikt forskningslabaratorium i Frankrike) samt flera andra framstående forskningsinstitut. Genom detta har EDAP TMS utvecklat starka och värdefulla patent baserat på innovativ teknologi.

Besök EDAP TMS hemsida

 

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

Med sitt kompletta utbud av robotiserad HIFU, Ablatherm och Focal One är EDAP TMS det mest innovativa företaget inom minimalinvasiv behandling av Prostatacancer.

Genom att kombinera den absolut senaste tekniken inom bilddiagnostik och behandlingsmodaliteter kunde EDAP TMS introducera Focal ONE (2013) som ett svar på dagens efterfrågan av ett alternativ för behandling av Prostatacancer med minimala sidoeffekter men med dokumenterat god cancerprevention.

ESWL (Extracorporeal ShockWave Lithotripsy)

EDAP är pionjär och marknadsledande aktör inom ESWL (Extracorporeal ShockWave Lithotripsy). EDAP TMS introducerade den första mobila lithotriptorn på marknaden. Den senaste generationen av stötvågsenergi, elektrokonduktiv, och lokalisering (Visio-track) är exklusivt för EDAP TMS Sonolith serie av ESWL utrustningar, Sonolith I-sys och Sonolith I-move.

EMS

Det Schweiziska företaget EMS som startade inom dentala branchen insåg att under 1980-talet att deras innovativa teknik även kunde användas inom urologi vilket den välkända LithoClasten visade.

Med en kompetent produktutveckling har man varit ledande inom lithotripsi för blås, uretär och njurstenar sedan dess med välkända utrustningar som LithoClast Master och LaserClast.

Med EMS lithotriptors har mer än 10.5 miljoner männisikor blivit stenfria, nu lanseras den unika SWISS LIHOCLAST TRILOGY med ett unikt system som ger såväl ultraljuds- som elektromagnetisk ballistisk energi i en och samma probe med maximal sugkapacitet.

Besök EMS hemsida

Erbe

ERBE är ett tyskt företag som producerat diatermiutrustning i över 80 år. Ett tätt samarbete med universitet och sjukhus i hela världen har varit deras framgångsfaktor när de utvecklat tekniker som: APC - WaterJet och EndoCut. Funktioner som gör att de idag är världsledande på diatermi inom området flexibel endoskopi.

ERBE presenterar nu den helt nya VIO3 och APC3, en revolutionerande utrustning inom endoskopi och APC med ett unikt handhavande och snabbt byte mellan olika inställningar för optimalt resultat, tack vare ReMode med upp till sex underprogram. ReMode- ger användaren möjlighet att byta underprogram via pedal eller diatermihandtag.

Förutom VIO3 och APC3 har ERBE även utvecklat ERBEJET 2- vattenjetteknik- för endoskopiskt bruk som EMR med Hybride Knife.

För endoskopiskt bruk finns även spolpump EIP2.

Besök Erbes hemsida

Fujifilm

Fujifilm har utvecklats till en stor aktör inom Medical Science. Med 50 år i den europeiska marknaden är man idag ett väl etablerat företag. Inom endoskopi är Fujifilm pionjär med t.ex. dubbelballongendoskopi för undersökning av tunntarmen samt transnasal gastroskopi. Idag ligger man i framkant vad gäller bildkvalitet och manövrerbarhet/flexibilitet i sina endoskopi­system. Utvecklingen av nya produkter sker i hög takt.

Fujifilm strävar alltid efter att utveckla och erbjuda marknaden med utrustning som underlättar för användaren och gynnar patienten. Fujifilm är idag ett ledande företag i utvecklingen inom endoskopi. Utöver endoskopi arbetar Fujifilm bl.a. med röntgen och ultraljud.

Inom endoterapi finner du instrument för dubbelballongenteroskopier samt produkter för ESD såsom FlushKnife och ClutchCutter.

Fujifilm har lanserat ett helt nytt system för dubbelballongenteroskopi. Det nya endoskopet har nu en grövre arbetskanal med hela 3,2 mm i diameter. Det gör det enkelt att använda ”vanliga instrument” för terapi som t.ex. vid ERCP. Endoskopet har också ett utökat synfält. Den nya pumpen för DBE är utvecklad med utgångspunkt från enkelhet.

Besök Fujifilms hemsida

Koelis

KOELIS, The prostate care company (Grenoble, Farnkrike)

En ny paradigm inom prostatavården är här och KOELIS är ett av de ledande företagen som har tagit fram nya koncept för bättre diagnostik och handläggning av patienter med misstänkt PCa. KOELIS har hjälpt Urologer och Radiologer över hela världen med att förbättra de kliniska rutinerna sedan 2006 genom att den absolut senaste tekniken för individanpassad diagnostik, handläggning och planering. Allt från Fusionbiopsier (MRI/TRUS) till aktiv monitorering och behandling.

KOELIS fokus på avancerad, riktad och minimalinvasiv lösning har lett till att företaget kan och erbjuda en ny paradigm inom diagnostik och handläggning av patienter med Prostatacancer. Med hjälp av KOELIS teknologi kan läkare erbjuda den mest individuellt anpassade diagnostiken för sin patienter och på detta vis undvika såväl under som överdiagnostik och därmed mindre lidande för patienten.

Tack vara den absolut senaste tekniken såsom ”Trinity Cartographer” som kombinerar multipla bildmodaliteter med full 3D ultraljud kan varje misstänkt förändring karaktäriseras in en 3D prostatamapp. Detta ger användaren en omfattande och multiparametrisk approach för förbättrad diagnostisk säkerhet.

Besök Koelis hemsida

Mindray

Mindray är en ledande global utvecklare och tillverkare av medicintekniska produkter med ett FoU-nätverk som sträcker sig över USA, Europa och Kina. Med fokus på patientövervakning, anestesi, infusion och ventilation levererar Mindray kompletta tekniska lösningar, anpassade för alla sjukhusavdelningar.

Besök Mindrays hemsida

Medwork

Ord som ”tysk kvalitet” och ”precision” känns bekanta när man tittar på och arbetar med MedWork's produkter. Genomtänkt design och funktion gör dem populära. Huvudkontoret med produktutveckling samt produktion utanför Nürnberg i Tyskland.

Custom Made: En flexibel organisation som till och med kan ta beställningar på egen och specialdesignade produkter om särskilda önskemål finns.

Några produkter som sticker ut lite extra är deras roterbara slyngor, t.ex. Ultra­Snare. Man har en mekanism som gör att när assistenten vrider på hand­leden så roterar slyngan. Om du hanterar stenar i choledochus med korgar bör du titta närmre på Twist´n`Catch, Rockstar och RotaCrush, engångs­lithotriptorn.

Sist men inte minst Flamingo, marknadens enda instrument designat för att underlätta handläggningen vid överväxt av PEG, så kallat “burried bumper syndrome”.

Besök Medworks hemsida

Wolf

”Spirit of excellence” är en adekvat beskrivning av Richard Wolf som ett

innovativt företag inom stel endoskopi! Med ett nära samarbete med

professionen utvecklar man instrument och systemlösningar för minimal invasiv kirurgi.

I mer än 100 år har R. Wolf vuxit från ett litet familjeföretag till en internationell organisation med 15 kontor och 130 distributörer runt hela världen. I produktportföljen finns ett stort utbud av produkter från enkla instrument till komplexa systemlösningar som core nova- integrerad operationsmiljö.

Besök Wolfs hemsida

Steris Endoscopy

Med sitt talessätt; ”listening and delivering solutions” utmärker sig Steris Endoscopy som en sann innovatör inom området tillbehör till endoskop och endoterapi. Genom ett tätt samarbete med kliniker och endoskopister runt om i världen, tar man fram nya och smått unika produkter år efter år.

Produkten RothNet som gav upphov till att företaget startade 1991 designades av dr Bennet Roth. David Carr-Locke är ännu en gastroenterolog och uppfinnare som fått ge sitt namn till en produkt, nämligen den alltid fungerande gröna nålen, Carr-Locke.

Steris Endoscopy är idag ett dotterbolag till Steris med huvudkontor och tillverkning i Mentor, Ohio i USA.

Besök Steris Endoscopys hemsida

TaeWoong

Taewoong Medical grundades 1991 i Sydkorea och är kända över hela världen för sina nitinolstentar Niti-S. Idag är man en av de ledande tillverkarna i världen av metallstentar för endoskopisk applikation samt för perkutan applikation inom mag-tarmkanalen. Stentar finns bl.a. till områdena: Esophagus, Pylorus/Duodenum, Gallvägar & Colon.

Man tillverkar även så kallade LAMS för applikation via EUS. .

Besök TaeWoongs hemsida

 

Uromed

I mer än 50 år har UROMED utvecklats till en av de ledande leverantörerna av urologiska medicintekniska produkter och dräneringshjälpmedel för inkontinensvård. Under ledning av Thomas Hems och Ralf Häfner erbjuder UROMED ett omfattande utbud av produkter för diagnos och terapi av urologiska sjukdomar i Oststeinbek, nära Hamburg.

På UROMED ser ett team om ca 190 anställda till att familjeföretaget, som grundades 1967, kontinuerligt utvecklas ytterligare och behåller det enastående ryktet som specialist inom urologi. EN ISO 13485:2016 certifiering är ett bevis på vår höga kvalitetsledning.

UROMED lägger stor vikt inom alla affärsområden vid medarbetarnas motivation, lagarbete och engagemang och detta kan endast uppnås genom att helt identifiera sig med företaget.

Besök Uromeds hemsida

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20