Kalendarium 2022

Här listar vi viktiga hålldatum framöver inom stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.

Nytt utbildningscenter i Mariefred! Läs mer om vår syn på service och vilka serviceutbildningar vi håller i Kungshusens nya lokaler.

5–7 oktober 2022

Urologidagarna, Malmö

8–11 oktober 2022

UEGW, Wien

12–13 oktober 2022

Kurs i diatermi och vårdhygien, Campus Kungshusen.

1–2 december 2022

57:e Höstkongressen, Stockholm Waterfront

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20