Kalendarium

Här listar vi viktiga hålldatum framöver inom stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.

Nytt utbildningscenter i Mariefred! Läs mer om vår syn på service och vilka serviceutbildningar vi håller i Kungshusens nya lokaler.

Januari 2024

SADE-mötet i Malmö, 17–19 januari

Regiondagarna i Mellansverige Urologi, 25–26 januari Eskilstuna

Mars 2024

LA-Blåsunionen, Blåscancermöte 20–22 Mars

April 2024

EAU, Paris 5–8 April

SAMTIT, 24–26 April

Lungkongressen, Örebro  24–26 April

ESGE, Berlin 25–27 April

Juni 2024

Gastrodagarna, Linköping 15–17 Juni

September 2024

ERS, Wien 7–11 September (Lungkongress)

SFAI, Helsingborg 18–20 September

Oktober 2024

SUF Urologiveckan, Norrköping. Louise de Geer. 1–4 Oktober

UEGW, Wien 12–15 Oktober

 

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20