GASTROENTEROLOGI

Visualisering av endoskopets form i realtid

Coloassist Pro — Total kontroll i tre dimensioner

På grund av den ökade förekomsten av kolorektal cancer har de krav som ställs på endoskopisten vid koloskopi aldrig varit större. Behovet av noggrannhet, effektivitet och enkelhet har fått större betydelse, samtidigt som kravet på förbättrad patientkomfort och tidig upptäckt också har ökat.

Unika förutsättingar

Koloskopi kan vara svårt och tidskrävande för endoskopisten, men också obekvämt för patienten. Fujifilms visualiseringssystem visar endoskopets form i realtid genom att visa en färgkodad 3D-representation av endoskopet bredvid endoskopibilden. Visualiseringssystemet hjälper skopisten i sitt beslutsfattande genom att se beteendet hos koloskopet under intubationen. Detta för att möjliggöra tidig identifiering av slyngbildning samt för att minska patientens obehag under en koloskopi.

Hur visualiserings-systemet fungerar

Ett elektromagnetiskt fält genereras av sändaren som står på golvstativet. Detta gör systemet relativt okänsligt för avstånd mellan sändaren och det mottagande koloskopet, även om avståndet ökar under pågående undersökning när patienten rör sig på bristsen.

  • Fältet analyseras i realtid i det dedikerade ELUXEO EC-760S-G koloskopets fulla längd samt av handmarkören.
  • Resultatet skapar en visuell representation av endoskopet bredvid den endoskopiska bilden på monitorn.
  • Den aktuella positionen för handmarkören visas i realtid som en vit punkt på bilden.

Funktionell design och kompabilitet

Visualiseringssystemet är kompatibelt med ELUXEO VP/BL-7000.

Det dedikerade ELUXEO EC-760S-G oloskopet tillgängligt i två längder och är utrustat med CMOS, LCI, BLI, variabel förstyvare och Adaptive Bending-teknologi. Via knappar på endoskopet styr skopisten enkelt Coloassist Pro när patienten behöver ändra läge under pågående undersökning.

Den grafiska representationen av koloskopets form visas bredvid den endoskopiska bilden på samma monitor.  Den grafiska avbildningen av koloskopet fångas av VP-7000 tillsammans med de endoskopiska stillbilderna för ytterligare dokumentation av proceduren.

Tydlig färgskala för intuitiv förståelse

Jämfört med en enfärgad visualisering syftar den graderade färgskalan av den virtuella endoskopmodellen till att bättre identifiera överlappande delar av endoskopet (t.ex. vid slyngbildning).

Resurser

Ladda hem ColoAssist-broschyr

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20