Campus Kungshusen

Kungshusen Medicinska AB tillhandahåller utbildning och träning för att säkerställa optimal hantering av våra produkter. Vi har ett eget utbildningscenter med dedicerad utbildningslokal och ”Wetlab” i Mariefred, där vi håller kontinuerliga utbildningar och workshops för både klinisk och teknisk personal inom diatermi, endoskopi, servicekurser med mera.

Läs mer om utbildning för kliniska användare

Läs mer om utbildning för medicintekniska ingenjörer

E-learning

På vår webportal finns självstudiematerial samt interaktiva kunskapstester att ta del av för registrerade användare.

Logga in här

Registrera dig här

Kontakta oss för rådgivning och demonstration.

Vi ser fram emot att höra av er!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20