Campus Kungshusen

För teknisk personal

Här du hittar du sidan för kliniska användare.

All medicinteknisk utrustning som levereras från oss ska underhållas och servas på ett adekvat sätt. Vi säkerställer genom utbildning och certifiering att sjukhusets tekniska personal får den kunskap som krävs för att själva utföra underhåll och reparation enligt tillverkarens föreskrifter.

Serviceutbildningar

Vi anordnar med jämna mellanrum kompletta serviceutbildningar som hålls vid vårt huvudkontor i Mariefred men vi kan även erbjuda utbildningar på plats vid sjukhuset på olika nivåer både grundläggande samt avancerad utbildning.

E-learning

På vår webportal finns självstudiematerial samt interaktiva kunskapstester att ta del av för registrerade användare.

Kontakta oss för rådgivning och demonstration.

Vi ser fram emot att höra av er!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20