SE MER.

I REALTID.

MED A.I.

GASTROENTEROLOGI

CAD EYE

ELUXEO möter artificiell intelligens i form av CAD EYE, powered by Fujifilm REiLI.

Introduktion

Din endoskopipartner

Vi vill med CAD EYE hjälpa såväl skopister som patienter till bästa möjliga ADR. Målet för oss alla, är att så få som möjligt ska utveckla kolorektal cancer efter genomgången koloskopi.

Man kan betrakta CAD EYE som en kvalitetsmedveten och outtröttlig assistent. En partner på salen, som ständigt kikar över axeln.

Teknik

Kunskap på djupet

Fujifilm fortsätter att utveckla sin sofistikerade artificiella teknik som sömlöst appliceras via befintlig utrustning och bistår operatören på plats via support för detektion av polyper samt stöd för karakterisering.

Ett stort fokus ligger på intelligenta produkter riktade mot radiologi, diagnostiskt ultraljud och endoskopi. Det som ligger till grund för CAD EYEs kraftfulla detektionkraft är Fujifilms medicinska AI-teknik REiLi, som bygger på djupinlärning.

CAD EYE utilizes Fujifilm’s medical Artificial Intelligence technology REiLI. Fujifilm has a highly capable image processing R&D organisation and through this powerful technological heritage, we have been able to quickly develop new solutions that meet the real needs of our global customers.

Patientnytta

Från data till erfarenhet

CAD EYE har alltid ögonen på hela skärmen. Blinkar aldrig. Tappar aldrig koncentrationen, oavsett tid på dygnet. Allt med en bildbank på tusentals polyper.

Om datorassisterad diagnostik kan förbättra skopistens förmåga att finna adenom så kommer hela vårdkedjan att gagnas av detta, för att inte tala om patienten.

Vi strävar vidare mot att placera dagens siffror för diagnosen kolon cancer till historieböckerna.

Detektion i fokus. CAD EYE erbjuder skopisten ett enkelt och överskådligt grafiskt användargränssnitt under detektionsarbetet. Förändringarna ramas tydligt in i realtid – en blå markering visar den detekterade förändringen tillsammans med en diskret ljudsignal.

I praktiken

Realtidssupport för din diagnostik

Vi strävar efter att bistå sjukvården och därmed patienten med bästa möjliga utrustning för att maximera kvalitén vid koloskopier. Med CAD EYE erbjuder vi ett mycket enkelt användande för skopisten där systemet styrs från endoskopets knappar.

Allt sker i realtid, oavsett om det handlar om detektion eller karakterisering av fynden.

CAD EYE har även ett enkelt och tydligt grafiskt användargränssnitt. Detektionen verifieras såväl visuellt i bild som via en diskret ljudsignal. Karakteriseringen som följer visar även vart i bild som CAD EYE karakteriserar via en "radarbild".

Samtliga funktioner är integrerade i endoskopets knappar där CAD EYE följer ljuslägena.

Seminarium

ESGE – Föredrag om AI från 1:a Juli 2020

In this webinar you will find out more about "New Technologies in Endoscopy: Real time optical detection & characterization and a novel approach to haemostasis". Moderators: Professor Oliver Pech and Dr Cesare Hassan. Presenters: Professor Helmut Neumann, Dr Emanuele Rondonotti, Dr Jochen Weigt

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20